• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

i-hrm.eu

Introduktion

Velkommen til iHRM projektets m-læringsplatform!
Dette kursus vil give dig mulighed for at udvide din viden om seniorpolitik i organisationer. Det er opdelt i 4 moduler, der dækker forskellige aspekter af temaet.
Det første modul præsenterer dimensioner af forandring i verden omkring os og konsekvenserne af disse ændringer for virksomheder og arbejdspladser, fordelene ved en rummelig arbejdsplads og argumenterer til fordel for seniorpolitik i en organisatorisk kontekst.
Det andet modul beskriver forskellige generationers karakteristika på arbejdspladsen, forskellige opfattelser af alder, fysiske og psykologiske konsekvenser af aldring og konsekvenser af aldringsprocessen for færdigheder og produktivitet.
Den tredje modul giver dig mulighed for at designe og planlægge rekruttering og udvælgelsesprocedurer egnet til ældre arbejdstagere og for at forberede passende arbejdsordninger til dem.
Den fjerde modul omfatter emner som anerkende HR strategier for em multigenerationel arbejdsstyrke, vælge strategier, der optimerer ydeevne og anerkendende HR praksis, der støtter op om ældre arbejdstageres behov og forventninger.
Hvert modul består af mindst én video og yderligere tekster som regel i form af en lektion (dias). Lektionerne og film følges op af forskellige opgaver: quizzer, forum diskussioner og gruppeopgaver, hvor du ikke kun har mulighed for at arbejde i et team, men også vurdere og give feedback til andre hold, der arbejder med det samme emne. Arbejdsbyrden på kurset er cirka 20 timer.
Dettee m-learning kursus er udarbejdet af et konsortium bestående af seks europæiske partnere: Erasmus University Rotterdam (Holland), Advancis Business Services (Portugal) Fundación General Universidad de Granada Empresa (Spanien), International School for Social og Business Studies (Slovenien), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polen), In Dialogue (Danmark).
Nyd din læringsoplevelse!
iHRM teamet