• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Home

iHRM

Inklusiv Human Resource Ledelsespraksis for ældre arbejdere

 
Befolkningens og dermed arbejdsstyrkens aldring er en global problemstilling, der har skabt bekymring i forhold til mangel på arbejdskraft og kompetencer. Hvis der ikke gøres noget kan det i Europa komme til at betyde at der i 2050 blot vil være én person i beskæftigelse pr. pensionerede borger, og at arbejdsmarkedet samtidig vil være mindsket med næsten 15%. Dette ville medføre tab af konkurrenceevne for virksomheder, store udgifter for det sociale velfærdssystem og det vil påvirker den sociale sammenhængskræft, da de ældre generationer vil være mere udsatte for fattigdom.

En af måderne til at adressere dette problem er at opfordre Ældre Medarbejdere til fortsat at deltage i arbejdsstyrken i en længere periode. Tidligere forskning har tydeligt vist at ældre medarbejdere kan være aktive medborgere og kan bidrage afgørende til organisationers konkurrenceevne og udvikling.