• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Målgrupper

Fire centrale målgrupper:   

  • HR ledere vil få adgang til specifik og fleksibel træning, baseret på m-læring for at hjælpe dem med at udvikle og implementere HR-strategier i forhold til rekruttering og fastholdelse af Ældre Medarbejdere, og dermed forebygge mangel på færdigheder og arbejdskraft.
  • Højere uddannelsesinstitutioner vil få nye ressourcer (resultatet af undersøgelsen og innovative læringsmetoder) som de kan bruge til at modernisere deres undervisningsplan inden for HRM uddannelse så de kan tilpasse sig HR lederes nye krav. Fagpersoner inden for uddannelse vil have adgang til innovative og brugervenlige redskaber til at træne HR ledere i at tackle udfordringerne forbundet med en aldrende arbejdsstyrke.
  • Centrale aktører i HR og beskæftigelse vil få mere information (som resultat af undersøgelsen), som de kan basere deres aktiviteter og formulering af politik på.
  • Ældre medarbejdere vil have nye muligheder på arbejdsmarkedet for et sundere og meningsfuldt job.