• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Formål

Projektets formål er at:

 • Udvikle et innovativt træningsprogram for Human Resource (HR) ledere med fokus på inklusiv HRM praksis for Ældre Medarbejdere (ÆM), baseret på en undersøgelse af feltet og ved at bruge ICT
 • At  stille den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til rådighed for disse fagpersoner så de kan håndtere udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke effektivt. 

Som et resultat, projektet vil bidrage til at:

 • Forebygge mangel på arbejdskraft og kompetencer i europæiske organisationer,
 • Disse organisationers øgede konkurrenceevne og generelle præstation,
 • Øge Ældre Medarbejderes (ÆM) deltagelse på det europæiske arbejdsmarked. 

 Projektets generelle formål vil specifikt opnås ved at:

 • Identificere og adressere arbejdsmiljømæssige betingelser, der begrænser ÆMs deltagelse i arbejdsstyrken
 • Identificere passende inklusiv HR praksis i forhold til at rekruttere og fastholde ÆM
 • Udvikle og implementere et m-lærings kursus for at forberede HR ledere på udfordringer i forbindelse med ledelse af ÆM
 • Sprede resultaterne i hele Europa og til målgruppen for at maksimere resultaternes bæredygtighed.