• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Start

iHRM

Inclusieve human resources management praktijken voor oudere werknemers

 
Het ouder worden van zowel de bevolking als van werknemers is een wereldwijd probleem dat aandacht vraagt voor een potentieel tekort aan arbeidskrachten en aan essentiële vaardigheden. Als er in Europa niets gebeurd kan het zijn dat in 2050 voor elke gepensioneerde er slechts een persoon met werk is; tegelijkertijd kan de arbeidsmarkt met bijna 15% gekrompen zijn. Dit kan grote kosten met zich meebrengen voor de concurrentiekracht van bedrijven, voor de levensvatbaarheid van het sociale zekerheidssysteem en voor de sociale cohesie van onze gemeenschap, waar de oudere generatie kwetsbaarheid is voor armoede. 
 
Een manier om dit probleem aan te pakken is door oudere werknemers aan te moedigen een onderdeel te blijven van de beroepsbevolking door langer door te werken. Eerder onderzoek heeft duidelijk laten zien dat oudere werknemers actieve leden van de gemeenschap kunnen zijn en dat zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht en ontwikkeling van organisaties.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor human resource managers zal zijn het vinden van effectieve strategieen die oudere werknemers uitdaagt om betrokken, actieve and productieve werknemers te blijven.  
 
Human resource managers bevinden zich in een sleutelpositie om organisaties te helpen om te gaan met de uitdagingen van een toenemend aantal ouder wordende werknemers. Een oplossing ligt in het ontwikkelen van instrumenten om pro-actief om te gaan met de nieuwe en toekomstige behoeften van organisaties en om te voorkomen dat er een tekort van vaardigheden en werknemers ontstaat.