• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Doelstellingen

Dit project heeft als doel:

 • Een innovatief trainingsprogramma te ontwikkelen voor Human Resource (HR) managers over inclusieve HRM praktijken voor oudere werknemers (OW) gebaseerd op onderzoek en gebruik makend van mobiele technologie.
 • Kennis en competenties aan te bieden die deze professionals nodig hebben om effectief om te gaan met de uitdagingen van ouder wordende werknemers.

 Het directe resultaat zal zijn dat het project bijdraagt aan:

 • het voorkomen van een tekort aan vaardigheden en werknemers in Europese organisaties
 • aldus hun concurrentiekracht en algehele prestaties verbeteren
 • en een toename aan de bijdrage van oudere werknemers op de Europese arbeidsmarkt.

 De algemene doelstelling van het project wordt bereikt door:

 • Het identificeren van en inzicht verkriigen in aspecten in de werkomgeving die de deelname van OW op de arbeidsmarkt beperken.
 • Identificeren van inclusieve HR praktijken voor het werven en behouden van OW.
 • Ontwikkelen en implementeren van een m-learning training om HR managers beter voor te bereiden op de uitdagingen van een toenemend aantal oudere werknemers.