• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Activiteiten

De kernactiviteiten van het project zijn:
 
 • Project website
   
 • Projectgroep in LinkedIn voor de verspreiding van de doelstellingen, activiteiten en bevindingen van het project naar alle doelgroepen, in het bijzonder HR managers en andere HR professionals. 
   
 • Project nieuwsbrief –  minimaal 3 uitgaves: juni 2014, februari 2015, februari 2016. 
   
 • Onderzoek (januari tot augustus 2014) gericht op beperkingen in de werkomgeving voor OW en de beste werkgelegenheid en inclusieve HRM praktijken voor OW in alle landen van het consortium te inventariseren: vragenlijst, case studies (interviews, focus groepen).
   
 • Handboek over Inclusieve HRM Praktijken voor OW (december 2014) voor de verspreiding van de resultaten van het project, ontwikkeld voor alle doelgroepen.
   
 • Video (May 2015) voor het promoten van inclusieve HRM.
   
 • Nationale seminars (landen van het consortium, mei 2015) voor HR managers.
   
 • M-Learning cursus over inclusieve HRM praktijken voor OW (pilot training, november 2015) speciaal ontwikkeld voor HR managers en kernactoren op het terrein van HR en werkgelegenheid.
   
 • Afsluitende conferentie (Slovenië, maart 2016) voor HR managers, onderwijsprofessionals, onderzoekers en sleutelfiguren op het gebied van HR en onderwijs. 

The final conference of iHRM was held in International School for Social and Business Studies in Celje (Slovenia) on 6th April 2016. At the event HR managers from various European countries have participated together with representatives of HEIs.
During the event the results and conclusions of research conducted during the run of the project were presents as well as the best practices for inclusion of 55+ workers.
The speeches were followed by a workshop enabling the participants to experience, practice and give feedback on the products developed in IHRM project and discuss the current challenges concerning HR practices in terms of age management in the workplace.
Below you find the presentations from the speakers and workshops as well as pictures form the event.