• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

i-hrm.eu

Strona główna

iHRM

Integrujące praktyki zarządzania zasobami ludzkimi dla starszych pracowników
 
Starzenie się populacji jak i siły roboczej jest problemem globalnym, który stworzył zaniepokojenie brakiem siły roboczej i umiejętności. W Europie, jeśli nic nie zostanie w tej kwestii zrobione, do roku 2050 roku będzie można zatrudnić tylko jedną osobę za każdego emeryta. W tym samym czasie rynek pracy może się zmniejszyć o prawie 15%. Stałoby się to kosztem konkurencyjności przedsiębiorstw oraz było dużym obciążeniem dla systemów zabezpieczenia społecznego i spójności społecznej. 
 
Jednym ze sposobów uniknięcia tych problemów jest zachęcenie starszych pracowników do wydłużenia okresu aktywności na rynku pracy. Przeprowadzone badania pokazały, że starsi pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i być znaczącym wsparciem dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.<--break->

Poniższe treści dostępne są tylko po zalogowaniu.