• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

i-hrm.eu

Wprowadzenie

Witaj na platformie m-learningowej projektu IHRM.
Niniejszy kurs poszerzy Twoją wiedzę na temat zarządzania wiekiem w organizacji. Został podzielony na 4 moduły, które dotyczą różnych aspektów głównego tematu.
Moduł pierwszy przedstawia wagę i wpływ zmian demograficznych na miejsce pracy, zalety integrującego miejsca pracy i argumenty na rzecz zarządzania wiekiem w kontekście organizacji.
Moduł drugi zawiera informacje na temat: charakterystyk poszczególnych pokoleń , znaczenia pojęcia wieku, fizycznych i psychicznych implikacji procesu starzenia się i wpływu tego procesu na umiejętności i wydajność w pracy.
Moduł trzeci pomoże Ci w zaprojektowaniu i zaplanowaniu procesu rekrutacji i selekcji odpowiedniego dla starszych pracowników, a także umożliwi Ci przygotowanie właściwych dla nich form pracy.
Moduł czwarty dotyczy takich zagadnień jak identyfikowanie strategii HR służących budowaniu międzypokoleniowej siły roboczej, optymalizujących wydajność pracowników i zaspokajających potrzeby i oczekiwania starszych pracowników.
Każdy moduł składa się z przynajmniej jednego filmu i tekstu uzupełniającego/towarzyszącego, z reguły opracowanego w formie prezentacji (lekcji). Po prezentacjach i filmach następują różnego rodzaju zadania: quizy, dyskusje na forach i zadania grupowe w których nie tylko będziesz mieć okazję do pracy zespołowej, ale i do oceniania i udzielania informacji zwrotnej innych zespołom pracującym nad tym samym zagadnieniem.
Kurs przewiduje około 20 godzin nakładu pracy osoby uczącej się.
Ten kurs został przygotowany przez konsrocjum złożone z sześciu partnerów UE: Erasmus University Rotterdam (Holandia), Advancis Business Services (Portugalia), Fundación General Universidad de Granada Empresa (Hiszpania), International School for Social and Business Studies (Słowenia), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska), In-Dialogue (Dania).
Przyjemnej i owocnej nauki! 
Zespół projektu IHRM