• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Projekt

Projekt będzie miał wyraźny wkład w strategie Europy 2020 i zatrudnienia oraz w minimalizowanie problemów wynikających ze starzenia się siły roboczej. 
 
Projekt przyczyni się do:
  • Podniesienia wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników
  • Zdrowszego społeczeństwa europejskiego, w którym osoby starsze są aktywne przez dłuższy okres czasu, uciekając tym samym przed biedą oraz zmniejszając obciążenia względem młodszego pokolenia.
  • Wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstwa oraz innych organizacji.