• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany głównie do czterech grup: 

  • Menedżerowie HR będą mieli dostęp do specyficznych oraz elastycznych szkoleń, opartych na m-learningu by pomóc im opracować i wdrożyć strategie HR w celu rekrutowania i zatrzymywania starszych pracowników, ochraniania umiejętności oraz zapobiegania niedoborom siły roboczej.
  • Instytucje szkolnictwa wyższego pozyskają nowe środki (badania i wyniki edukacyjne), które będą mogły użyć w celu modernizacji swoich programów nauczania dotyczących ZZL aby dostosować je do nowych wymogów zawodu menedżera HR. Specjaliści w dziedzinie edukacji będą mieli dostęp do innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia do szkolenia menedżerów HR, dotyczącego tego jak radzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi starzejącej się siły roboczej.
  • Kluczowe osoby z dziedziny HR i zatrudnienia będą miały więcej informacji (dzięki badaniom) dotyczących tego gdzie lokować swoje działania oraz dotyczących kształtowania polityki. 
  • Starsi pracownicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w tworzeniu bardziej przyjaznego i sprzyjającego środowiska pracy.