• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Cele

Cele szczegółowe projektu:

 • Stworzenie innowacyjnego programu treningowego dla menedżerów HR dotyczącego integrujących praktyk ZZL (Zarządzania zasobami ludzkimi) dla starszych pracowników, opartego na pracach badawczych oraz z wykorzystaniem technologii mobilnej. 
 • Dostarczenie wspomnianym specjalistom wiedzy i umiejętności potrzebnych dla skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzejącą się siłą roboczą. 

Według planowanych rezultatów, projekt przyczyni się do:

 • zapobiegania braku wykwalifikowanej siły roboczej w europejskich przedsiębiorstwach
 • wzrostu konkurencyjności i efektywności działania przedsiebiorstw
 • zwiększenia udziału starszych pracowników na europejskich rynkach pracy

 Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • Identyfikowanie oraz adresowanie ograniczeń środowiska pracy do udziału starszych pracowników w sile roboczej.
 • Identyfikowanie odpowiednich praktyk integrującego HR w celu rekrutowania oraz zatrzymywania starszych pracowników.
 • Stworzenie oraz implementację kursu treningowego m-learning w celu lepszego przygotowania menedżerów HR do radzenia sobie z wyzwaniami powstającymi podczas zarządzania starszymi pracownikami.
 • Dyseminację wyników na terenie Europy w grupach docelowych w celu maksymalizacji efektu i trwałości ostatecznych wyników.