• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Działania

Kluczowe działania na rzecz projektu to:
 
 • Strona internetowa projektu
   
 • Profil projektu w LinkedIn w celu upowszechniania celów projektu, działań i rezultatów dla wszystkich grup docelowych, w szczególności menedżerów HR oraz innych grup specjalistów związanych z ZZL
   
 • Newslettery  – minimum 3 edycje: Czerwiec 2014, Luty 2015, Luty 2016.
   
 • Badania naukowe (od stycznia do sierpnia 2014) ograniczenia środowiska pracy co do zatrudniania starszych pracowników oraz w stosunku najlepszych praktyk ZZL dotyczących integrowania starszych pracowników, we wszystkich krajach konsorcjum: badania, analizy przypadków (wywiady, grupy fokusowe).
   
 • Podręcznik dotyczący integrujących praktyk ZZL dla starszych pracowników (grudzień 2014) upowszechniający wyniki projektu, przeznaczony dla wszystkich grup docelowych.
   
 • Wideo (maj 2015) promujące integrujące praktyki ZZL
   
 • Seminaria narodowe (kraje konsorcjum, maj 2015) dla menadżerów HR
   
 • Kurs m-learning dotyczących integrujących praktyk ZZL dla starszych pracowników (trening pilotażowy, listopad 2015) zaprojektowany specjalnie dla menadżerów HR oraz kluczowych osób z obszaru HR oraz zatrudnienia.
   
 • Konferencja finałowa (Słowenia, marzec 2016) dla menadżerów HR, specjalistów i badaczy z obszarów edukacji oraz kluczowych osób z obszaru HR oraz zatrudnienia.

The final conference of iHRM was held in International School for Social and Business Studies in Celje (Slovenia) on 6th April 2016. At the event HR managers from various European countries have participated together with representatives of HEIs.
During the event the results and conclusions of research conducted during the run of the project were presents as well as the best practices for inclusion of 55+ workers.
The speeches were followed by a workshop enabling the participants to experience, practice and give feedback on the products developed in IHRM project and discuss the current challenges concerning HR practices in terms of age management in the workplace.
Below you find the presentations from the speakers and workshops as well as pictures form the event.