• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

i-hrm.eu

Domov

iHRM 

Inkluzivne prakse ravnanja s starejšimi delavci

Staranje prebivalstva je globalni trend, ki povzroča zaskrbljenost. Po eni strani vodi v zmanjševanje in celo pomanjkanje delovne sile, po drugi strani pa v izgubljanje znanja v podjetjih in drugih organizacijah. Statistični podatki na primer nakazujejo, da če v Evropi na tem področju ne bomo storili ničesar, bo do leta 2050 na trgu dela aktivna le še ena oseba na  enega upokojenca, delovna sila pa se bo glede na napovedi ekonomistov skrčila za približno 15 %.  Takšni trendi utegnejo na trgu delovne sile povzročiti precejšnjo škodo podjetjem in njihovi konkurenčnosti, pa tudi sistemu socialne varnosti in socialni koheziji, saj so starejše generacije bolj podvržene revščini. 
 
Eden od pristopov k reševanju te problematike je podaljševanje delovno aktivnega življenjskega obdobja oz. spodbujanje starejših delavcev k dolgotrajnejšemu aktivnem sodelovanju v delovnem okolju. Predhodne raziskave potrjujejo, da so starejši delavci lahko aktivni člani družbe ter pomembno prispevajo k organizacijski konkurenčnosti in razvoju. <--break->