• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Domov

iHRM 

Inkluzivne prakse ravnanja s starejšimi delavci

Staranje prebivalstva je globalni trend, ki povzroča zaskrbljenost. Po eni strani vodi v zmanjševanje in celo pomanjkanje delovne sile, po drugi strani pa v izgubljanje znanja v podjetjih in drugih organizacijah. Statistični podatki na primer nakazujejo, da če v Evropi na tem področju ne bomo storili ničesar, bo do leta 2050 na trgu dela aktivna le še ena oseba na  enega upokojenca, delovna sila pa se bo glede na napovedi ekonomistov skrčila za približno 15 %.  Takšni trendi utegnejo na trgu delovne sile povzročiti precejšnjo škodo podjetjem in njihovi konkurenčnosti, pa tudi sistemu socialne varnosti in socialni koheziji, saj so starejše generacije bolj podvržene revščini. 
 
Eden od pristopov k reševanju te problematike je podaljševanje delovno aktivnega življenjskega obdobja oz. spodbujanje starejših delavcev k dolgotrajnejšemu aktivnem sodelovanju v delovnem okolju. Predhodne raziskave potrjujejo, da so starejši delavci lahko aktivni člani družbe ter pomembno prispevajo k organizacijski konkurenčnosti in razvoju. <--break->

Za kadrovske delavec bo eden od pomembnih prihodnjih izzivov prav identifikacija in implementacija učinkovitih strategij zagotavljanja kasnejšega upokojevanja starejših delavcev ter spodbujanja starejših delavcev k aktivni udeležbi v delovnem okolju. 
 
Kadrovski delavci lahko pomembno pripomorejo k obvladovanju težav, ki jih prinaša starajoče se prebivalstvo, vendar za to potrebujejo ustrezna orodja, ki jim bodo pri njihovih naporih podpirala in jim pomagala. 
 
Namen projekta je prispevati k bolj spodbudnem, podpornem in s tem k bolj inkluzivnem delovnem okolju v Evropski uniji.