• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Projekt

Projekt bo prispeval k Evropski Strategiji zaposlovanja 2020 in zmanjšal negativne učinke staranja delovne sile. 
 
Prispeval bo k:
  • dvigu stopnje zaposljivosti in zaposlenosti starejših delavcev, 
  • bolj zdravi evropski družbi, v kateri so starejši ljudje dlje časa delovno aktivni na njim primernih nalogah,
  • bolj uspešni evropski družbi v boju proti revščini in v prizadevanjih za zmanjševanje bremena mlajših generacij, 
  • povečanju uspešnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.