• English
  • Nederlands
  • Português
  • Español
  • Slovenščina
  • Polski
  • Dansk

Ciljne skupine

Projekt vključuje štiri ključne ciljne skupine: 

  • Kadrovski delavci bodo razpolagali s prožnim izobraževalnim programom m-učenja, ki bo v podporo pri oblikovanju in uresničevanju strategij ravnanja z ljudmi za zagotavljanje zaposlovanja, zadrževanja in aktivnega vključevanja starejših delavcev, preprečevanje pomanjkanja delovne sile ter spodbujanje medgeneracijskega prenosa znanja v organizacijah. 
  • Visokošolske institucije bodo pridobile vsebine za posodobitev študijskih programov in predmetov na področju ravnanja z ljudmi. Strokovnjaki za izobraževanje bodo dostopali do inovativnega in uporabnikom prijaznega izobraževalnega orodja, namenjenega sedanjim in bodočim kadrovskim delavcem ter drugim strokovnjakom na področju zaposlovanja in ravnanja z ljudmi. 
  • Ključni akterji na področju zaposlovanja in ravnanja z ljudmi bodo dostopali do informacij (zbranih na podlagi raziskave) za razvoj ustrezne politike in načrtovanje potrebnih aktivnosti zaposlovanja, zadrževanja in aktivnega vključevanja starejših delavcev. 
  • Starejši delavci bodo imeli priložnost aktivnega sodelovanja pri razvoju podpornega delovnega okolja.