• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Cilji

Namen projekta je:

 • razviti inovativni izobraževalni program, utemeljen na mobilnih tehnologijah, namenjen kadrovskim delavcem na področju inkluzivnih praks ravnanja s starejšimi delavci,
 • opredelitev in razvoj znanja oziroma kompetenc, ki jih kadrovski delavci potrebujejo za učinkovito spoprijemanje z izzivi staranja delovne sile. 

 Rezultati projekta bodo prispevali k:

 • preprečevanju pomanjkanja znanja, veščin in delovne sile v organizacijah v Evropi, 
 • ter s tem povečanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti, 
 • pa tudi k večji participaciji starejših delavcev na evropskem trgu delovne sile. 

 Splošni cilji projekta bodo doseženi z naslednjimi aktivnostmi:

 • prepoznavanje in pojasnitev ovir v delovnem okolju, ki preprečujejo aktivno participacijo starejših delavcev na trgu dela.
 • prepoznavanje inkluzivnih praks ravnanja z ljudmi za zaposlovanje, zadrževanje in aktivno vključevanje starejših delavcev.
 • razvoj in uvedba programa m-učenja z namenom priprave kadrovskih delavcev na izzive ravnanja s starejšimi delavci.
 • razširjanje rezultatov projekta v Evropi - preko različnih ciljnih skupin in z namenom povečanja učinkov in trajnosti rezultatov projekta.