• English
 • Nederlands
 • Português
 • Español
 • Slovenščina
 • Polski
 • Dansk

Aktivnosti projekta

Ključne aktivnosti projekta:
 
 • Spletna stran
 • Projektna skupina na LinkedIn bo razširjala informacije o ciljih projekta, aktivnostih in rezultatih projekta med vsemi ciljnimi skupinami, še posebno pa bo namenjena kadrovskim delavcem in ključnim akterjem na področju zaposlovanja in ravnanja z ljudmi.
 • Projektne novice - najmanj tri številke novice, ki bodo izšle v juniju 2014, februarju 2015 in februarju  2016. 
 • Namen raziskave, ki bo potekala med januarjem in avgustom 2014, bo prepoznavanje morebitnih ovir v delovnem okolju za zaposlovanje, zadrževanje in aktivno vključevanje starejših delavcev, ter prepoznavanje najustreznejših praks ravnanja s starejšimi delavci. Raziskava bo potekala v vseh državah konzorcija, osnovana pa bo na kvantitativnih (vprašalniki in lestvice) ter kvalitativnih metodah (intervjuji, fokusne skupine) raziskovanja. 
 • Priročnik o inkluzivnih praksah ravnanja s starejšimi delavci bo izšel decembra 2014, namenjen pa bo informiranju vseh ciljnih skupin o rezultatih raziskave.
 • Video bo izdelan predvidoma do maja 2015, namenjen pa bo promociji inkluzivnih praks ravnanja s starejšimi delavci. 
 • Nacionalni seminarji se bodo maja 2015. Namenjeni bodo predvsem kadrovskim delavcem. 
 • Tečaj m-učenja o inkluzivnih praksah ravnanja s starejšimi delavci (pilotski trening bo izveden novembra 2015) bo oblikovan posebej za kadrovske delavce in posebej za ključne akterje na področju zaposlovanja in ravnanja z ljudmi.
 • Zaključna konferenca bo potekala marca 2016 v Sloveniji, namenjena pa bo kadrovskim delavcem, ključnim udeležencem na področju zaposlovanja in ravnanja z ljudmi ter strokovnjakom in raziskovalcem na področju izobraževanja. 

The final conference of iHRM was held in International School for Social and Business Studies in Celje (Slovenia) on 6th April 2016. At the event HR managers from various European countries have participated together with representatives of HEIs.
During the event the results and conclusions of research conducted during the run of the project were presents as well as the best practices for inclusion of 55+ workers.
The speeches were followed by a workshop enabling the participants to experience, practice and give feedback on the products developed in IHRM project and discuss the current challenges concerning HR practices in terms of age management in the workplace.
Below you find the presentations from the speakers and workshops as well as pictures form the event.